Informació del Procés de Matriculació a l’Escola Infantil de L’Olleria

Informació del Procés de Matriculació a l’Escola Infantil de L’Olleria

Informació del Procés de Matriculació a l’Escola Infantil de L’Olleria

CURS 2020/2021

Termini de sol·licituds: del 8 al 16 de juny.

Confirmació de la matrícula: del 13 al 29 de juliol.

Les sol·licituds s’han de presentar a la seu electrònica de l’Ajuntament en el: https://lolleria.sedelectronica.es a l’apartat “d’Inscripció en Activitats i Cursos”.

En cas que fos impossible la presentació telemàtica, es podrà presentar presencialment a la mateixa Escoleta (C/San Juan de Ribera, 8), en horari de 10 a 12 h, amb cita prèvia (96 220 07 85).