Es busca professor/-a per al Taller d’Ocupació de l’Olleria

Es busca professor/-a per al Taller d’Ocupació de l’Olleria

Es busca professor/-a per al Taller d’Ocupació de l’Olleria per a impartir les següents especialitats:

  • Repoblacions forestals i tractament silvícoles (AGAR0208)
  • Activitats auxiliars en conservació i millora de muntanyes (AGAR0309)

Les persones interessades tenen de temps per presentar la documentació requerida fins les 15h. del dimecres 26 de setembre de 2018. Poden fer-ho a l’AODL (planta baixa de l’Ajuntament) o a través de qualsevol de les formes que contemplen les bases.