Es convoca una borsa de treball de monitor de gimnàstica rítmica

Es convoca una borsa de treball de monitor de gimnàstica rítmica

L’Ajuntament de l’Olleria ha obert el procés per a la creació d’una borsa de treball de monitor esportiu de gimnàstica rítmica, amb l’objectiu de crear una escola municipal esportiva de gimnàstica rítmica per a la pròxima temporada 2019-2020.

Per poder participar en el procés cal presentar una instància juntament amb la documentació necessària (fotocòpia del DNI, fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica requerida, currículum vitae, informe mèdic, justificant d’abonament de les taxes corresponents al dret d’examen) al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de l’Olleria abans del 14 d’agost.