L’Olleria beneficiària de la subvenció de la Diputació de València per a finançar la Quota del Consorci Provincials de Bombers

L’Olleria beneficiària de la subvenció de la Diputació de València per a finançar la Quota del Consorci Provincials de Bombers

L’Ajuntament de L’Olleria ha rebut una quantia de 39.596,04 € (BOP núm. 63 31-III-2022) de mans de la Diputació de València en concepte de subvenció de concessió directa, per al finançament de la quota que les Entitats Locals de la Província de València de menys de 20.000 habitants han d’abonar al Consorci Provincial de Bombers pels seus serveis en l’exercici 2021.