Plans de Mobilitat Sostenible

Plans de Mobilitat Sostenible

Un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible és un instrument de planificació urbana que permet matisar els models de desenvolupament urbà que prioritzen una mobilitat poc sostenible centrada en el vehicle privat i motoritzat.

El seu objectiu principal és el d’establir les bases d’un model de ciutat saludable, segura, inclusiva on les persones són el centre.

Són plans estratègics que busquen l’equilibri entre la satisfacció de les nostres necessitats de mobilitat, el territori i les relacions socioambientals. Es tracta de prioritzar el transport amb mitjans no motoritzats, proposant un ús racional del vehicle privat per a minimitzar el soroll i la contaminació, i així reorganitzar l’ocupació d’espai públic.

Per definir aquestes mesures és fonamental la participació ciutadana.

El procés participatiu que vos suggerim consisteix a contestar una enquesta digital sobre els vostres desplaçaments habituals, on podeu informar de necessitats i suggeriments.

Enllaç per a l’enquesta de participació: https://cutt.ly/0FRCXdQ