Alcalde. Regidoria d’Administració Pública; Seguretat Ciutadana; Urbanisme; Obres i Infraestructures; Serveis Municipals; Polígons Industrials; Parcs i Jardins

Ramón Soler Vidal