Esports

Des de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de l’Olleria sabem que l’esport s’ha instaurat en la nostra societat com un exemple de salut, oci i educació. La importància dels beneficis de l’esport com a activitat que incideix favorablement en el desenvolupament físic i psicològic dels ciutadans és un fet ja innegable.

Des de la nostra regidoria entenem l’esport com un fenomen global, que està en constant expansió i en una contínua transformació, i que ha de ser practicat per totes les persones sense cap discriminació per motius d’edat, sexe, condició física, social o cultural.

Ampliació de borses de monitors esportius de futbol, bàsquet i futbol sala

 

Àrees d’actuació

 

  • Promocionar l’esport de base a tots els nivells.
  • Recolzar i consolidar les entitats i associacions esportives locals.
  • Programar activitats esportives per a tots els col·lectius locals del poble.
  • Fomentar l’interés per la pràctica esportiva en els més joves.
  • Millorar les condicions de la pràctica esportiva en l’Olleria a través de la millora de les instal·lacions i de la dotació de materials específics per a les diferents pràctiques esportives.
  • Mantenir les escoles esportives com una oferta educativa bàsica.
  • Col·laborar amb els centres educatius locals per a fomentar l’esport escolar.