Gabinet Psicopedagògic Municipal

El Gabinet Psicopedagògic, que ha estat homologat i subvencionat per la Conselleria d’Educació i Esports, és un servei públic i gratuït d’orientació educativa, psicopedagògica i professional que ofereix atenció als alumnes d’Educació Infantil i Primària i a les seues famílies per a la detecció i tractament preventiu i/o assistencial de l’alumnat amb dificultats en l’aprenentatge i trastorn en el desenvolupament o amb risc de patir-ne, i seguiment de cadascun del casos.

El Gabinet Psicopedagògic treballa en col·laboració amb altres organismes locals i amb institucions de la Generalitat Valenciana per tal d’aconseguir una millora en la qualitat de l’educació dels nostres alumnes.

El Gabinet Psicopedagògic Municipal ofereix, entre altres serveis:

  • Avaluació psicopedagògica de l’alumnat.
  • Assessorament del professorat.
  • Intervenció psicoeducativa.
  • Assistència i assessorament familiar.

CONTACTE

Per tal de sol.licitar una entrevista amb els professionals del Gabinet cal demanar una cita prèvia al telèfon 96 220 15 12.