La Generalitat obri el termini per demanar les ajudes per a la renovació de calderes i finestres

La Generalitat obri el termini per demanar les ajudes per a la renovació de calderes i finestres

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) posa a la disposició del ciutadà durant l’any 2019 un Pla Renove de Calderes i Equips d’Aerotèrmia Domèstics i un Pla Renove de Finestres, que permetrà promoure l’estalvi energètic en habitatges de la Comunitat Valenciana.

Es concediran fins a 250 € per a la substitució de calderes de baixa eficiència per altres de condensació, més un descompte de 50 € per part de l’instal·lador adherit, de fins a 400 € per a la substitució d’una instal·lació fixa d’ACS de baixa eficiència energètica per un equip d’aerotèrmia domèstic, més un descompte de 80 € per part de l’instal·lador adherit, de fins a 850 € per a la substitució d’una instal·lació fixa de calefacció i ACS de baixa eficiència energètica per un equip d’aerotèrmia domèstic, més un descompte per part de l’instal·lador adherit de 150 €.

A més, també es contemplen ajudes de fins a 75 €/m2, més un descompte de 15 €/m2 de l’instal·lador adherit, per a la renovació de finestres per altres noves finestres amb aïllament tèrmic reforçat, amb envidriaments baix emissius i fusteries metàl·liques amb trencament de pont tèrmic, PVC o fusta.

Es tracta del Pla RENHATA per subvencionar actuacions en habitatges de la Comunitat Valenciana que promoguen la conservació de l’immoble, la millora de la seua qualitat, sostenibilitat, accessibilitat i habitabilitat. Els ciutadans interessats a sol·licitar aquesta ajuda hauran de posar-se en contacte amb un instal·lador o comerç adherit al Pla que s’encarregarà de tramitar en el seu nom la sol·licitud d’ajudes.

L’IVACE ha posat en marxa una oficina de campanya per a atenció al ciutadà, que li proporcionarà tota la informació necessària per a la tramitació de les ajudes, a través de la pàgina web i del telèfon i mail de l’oficina.

Telèfon d’informació: 900 901 708

Horari d’atenció telefònica: de dilluns a dijous de 8:00h a 19:00 h i divendres de 9:00h a 14:00h

http://planrenove.ivace.es/ca/

info_renove@gva.es