LA POLICIA LOCAL DE L’OLLERIA S’INCORPORA Al SISTEMA VIOGEN PER A LA PROTECCIÓ DE LA DONA

LA POLICIA LOCAL DE L’OLLERIA S’INCORPORA Al SISTEMA VIOGEN PER A LA PROTECCIÓ DE LA DONA

El passat divendres 30 d’octubre es va celebrar la Junta Local de Seguretat de L’Olleria impulsada per l’Alcalde de L’Olleria, Ramón Vidal Soler.

Aquesta Junta Local de Seguretat va reunir les Regidories de Seguretat Ciutadana, Trànsit i Serveis Socials, a més, van participar el Cap de la Policia Local de L’Olleria, el Comandant de la Guàrdia Civil de L’Olleria, un representant de la Policia Autonòmica i dos representants de la Sub-Delegació de Govern de la Comunitat Valenciana.

Fruit d’aquest encontre, s’ha acordat la incorporació de la Policia Local de L’Olleria a la xarxa VIOGEN de protecció de la dona. Amb això, la Policia Local de L’Olleria amplia la seua col·laboració en la vigilància de les ordres de protecció de dones maltractades i en l’avaluació del risc de cadascuna d’elles.

Es pretén amb aquest pas que s’inicie a L’Olleria un seguiment integral de protecció de la dona que reunisca en una comissió de seguiment permanent a totes les forces i cossos de seguretat, serveis socials, atenció mèdica i representants de l’administració central.

A més, en aquesta convocatòria es van analitzar les dades de delinqüència al municipi durant l’any 2020, resultant que s’aprecia un fort descens en els delictes contra el patrimoni conseqüència del confinament general de la població.

Un altre tema que va ser analitzat va ser el consum d’estupefaents en la via pública per menors. Durant l’any 2020 s’ha produït un augment considerable d’actes-denuncia per aquests fets, per la qual cosa, es va resoldre iniciar actuacions que mitiguen aquest desafortunat hàbit mitjançant la formació en l’àmbit de l’educació en centres escolars i l’augment del control policial en els espais públics.

Des de la Sub-Delegació de Govern es va agrair aquesta iniciativa de l’Alcalde, Ramón Vidal de convocar aquesta Junta Local de Seguretat, ja que des de l’any 2015 no s’havia realitzat cap convocatòria a L’Olleria.

Per la seua part l’Alcalde, Ramón Vidal, es va comprometre al fet que aquestes Juntes Locals de Seguretat, tan importants per a la coordinació de la seguretat ciutadana al nostre municipi, continuen sent convocades amb la periodicitat necessària per a continuar unint esforços de tots els actors implicats en la protecció de la seguretat ciutadana.