L’Ajuntament obri una borsa d’enginyer tècnic industrial