L’IVACE convoca ajudes per a la compra de vehicles d’energies alternatives

L’IVACE convoca ajudes per a la compra de vehicles d’energies alternatives

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha convocat ajudes per a l’adquisició de vehicles d’energies alternatives dins del programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible.

Podran acollir-se a aquestes ajudes els professionals autònoms, les persones físiques majors d’edat, les comunitats de propietaris amb domicili a la Comunitat Valenciana, les persones jurídiques i les entitats pertanyents al sector públic. (Consultar la resolució)

Es tracta d’ajudes per a l’adquisició directa o per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting de vehicles eficients nous que utilitzen energies alternatives, matriculats per primera vegada a Espanya amb data de factura de compravenda i de matriculació posterior a la data de registre de la sol·licitud d’ajuda.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 30 de maig i finalitzarà el 31 de desembre de 2019.

Els interessats a sol·licitar l’ajuda es posaran en contacte amb un concessionari o punt de venda adherit al programa MOVES-Vehículos de la Comunitat Valenciana, els quals tramitaran de manera telemàtica la sol·licitud d’ajudes que s’adequarà al model normalitzat disponible en la pàgina web.