L’Ivace convoca ajudes per a renovar les finestres i calderes dels habitatges

L’Ivace convoca ajudes per a renovar les finestres i calderes dels habitatges

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) fomenta la reforma interior dels habitatges amb la convocatòria d’ajudes del Pla Renove de Finestres 2019, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana i l’adhesió de comerços i empreses instal·ladores.

Aquesta iniciativa contempla subvencions a les persones propietàries, usufructuàries o inquilines dels habitatges, per a actuacions sobre els elements privatius d’aquests i dirigides a l’adequada conservació de l’immoble, la millora de la qualitat, sostenibilitat, accessibilitat i habitabilitat. Es considera com a activitat susceptible d’ajuda la renovació de finestres i portes-finestra en l’habitatge d’ocupació habitual. Serà subvencionable la instal·lació (muntatge i desmuntatge), l’envidriament, el marc i contramarc; no seran subvencionables les persianes i altres elements de protecció solar, les obres de paleta alienes a fi d’aquestes ajudes, ni les taxes o llicències necessàries per a dur a terme la instal·lació.

Per una altra banda, també ha convocat ajudes del Pla Renove de Calderes i Aerotèrmia Domèstiques 2019, destinades a la substitució d’equips d’ACS/calefacció de baixa eficiència per a calderes de condensació o equips d’aerotèrmia, i es convoca, així mateix, l’adhesió d’empreses instal·ladores. Es pot beneficiar qualsevol persona física propietària, arrendatària o usufructuària d’un habitatge situat a la Comunitat Valenciana.

El termini de presentació de sol·licituds per als dos tipus d’ajudes començarà el 29 de gener de 2019 i finalitzarà el 13 de juny de 2019.