L’Olleria treballa en l’elaboració d’un Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible

L’Olleria treballa en l’elaboració d’un Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible

L’Ajuntament de l’Olleria està treballant en l’elaboració del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) que serà l’eina que guiarà al municipi per assolir el compromís de reducció d’emissions de GEH més enllà del 40% per l’any 2030 respecte del 2005. A més a més, aquest compromís inclou l’obligació d’avaluar els riscos i vulnerabilitats municipals derivats del canvi climàtic i adoptar una estratègia d’adaptació.

El PACES és un dels elements fonamentals per aconseguir els objectius que marca el “Pacte per les Alcaldies pel Clima i l’Energia”, iniciativa de la Unió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local i que, l’Ajuntament de l’Olleria s’hi va adherir de manera voluntària el dia 21 de març de 2016.

El procés d’elaboració del PACES, que es realitzarà en diferents fases, i que està subvencionat per la Diputació de València, es va iniciar al mes de febrer amb una reunió dels representants del municipi, els representants de la Diputació de València i l’equip que donarà assistència tècnica al municipi.

La primera fase consistirà en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d’activitat i en la realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals. En una segona fase, es definiran accions de mitigació tant en l’àmbit municipal com del mateix Ajuntament per actuar en camps com el foment de la mobilitat, l’estalvi energètic en l’enllumenat públic i l’aplicació de mesures de millora energètica als edificis de titularitat municipal, entre altres mesures.