Nova edició del Pla R-Activa per ajudar a empreses i emprenedors

Nova edició del Pla R-Activa per ajudar a empreses i emprenedors

L’Ajuntament de l’Olleria ha llançat una nova edició del Pla R-Activa destinat a empreses i nous emprenedors, per a la promoció i creació de negocis. De nou hi haurà dues convocatòries públiques per sol·licitar les ajudes, una primera del 4 de febrer al 30 de maig i una segona de l’1 de juny al 31 d’octubre del 2019. Com en edicions anteriors, el Pla compta amb tres programes diferents: Emplea, Emprén i Innova.

El programa Emplea pretén ajudar a crear nous llocs de treball, i contempla ajudes de 300 euros en cas que el contracte del treballador/a es convertisca de temps parcial a jornada completa, de 500 euros en cas que la persona contractada siga a jornada completa, i poden arribar als 700 euros si el contractat/da és menor de 30 anys o major de 45, és parat de llarga durada, té acreditada una minusvàlia del 33% o és dona.

Quant al programa Emprén, està pensat per a les persones físiques i jurídiques que han creat o vulguen crear una nova empresa a l’Olleria, des de novembre del 2018 fins octubre del 2019. La quantia de l’ajuda serà com a màxim de 1.500 euros d’acord amb la puntuació obtinguda en la baremació.

Pel que fa al programa Innova, aquest busca donar suport a la innovació, modernització i millora de les empreses de l’Olleria. Contempla ajudes de fins a 1.000 euros a les empreses de menys de cinc treballadors que han realitzat o vagen a realitzar millores a l’empresa. Els projectes abarquen des de reformes en l’establiment o mobiliari, millores energètiques, noves tecnologies…

La regidora de Promoció Econòmica, Gemma Vidal, ha assegurat que l’any passat es van incrementar els beneficiaris i les quantitats, i per tant, desitja que “enguany tinga la mateixa acceptació perquè el nostre objectiu és donar suport a la reactivació del poble”.

Les persones o empreses interessades han de passar per l’AODL (planta baixa de l’Ajuntament) per sol·licitar-les en horari de 8 a 15h.