S’obri el procés per al nomenament del jutge de pau

S’obri el procés per al nomenament del jutge de pau

El pròxim 31 de març del 2019 finalitza el mandat del jutge de pau titular i el jutge de pau substitut, i per tant, l’Ajuntament de l’Olleria ha publicat un edicte amb la informació pública de l’inici del procés per al nomenament del jutge de pau.

Totes aquelles persones que estiguen interessades i reunisquen els requisits i condicions de capacitat i d’elegibilitat establerts en el Reglament 3/95 de 7 de juny, poden presentar la seua candidatura en el termini de quinze dies des de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València.