Castellet del Porquet

Castellet del Porquet

Època: Íbera
Any de descobriment: Meitat S.XIX
Localització: Als contraforts sud-orientals de la Serra Grossa, al N.E. del terme de l’Olleria.

La paraula ‘castellet’ és un topònim que indica la situació topogràfica en el punt més alt o turó. El despoblat del Castellet del Porquet és conegut des de mitjans del s.XIX. El que en fou propietari, José Plà, començà una excavació sense mètode ni rigor científic entre 1845 i 1846. Posteriorment, en 1937, Isidro Ballester Tormo, publicà els resultats dels estudis que va realitzar al Castellet del Porquet, que atribueix a l’època de l’Eneolític-Bronze.

El castellet fou un xicotet caseriu fortificat. El massissat de la construcció, soterrada en el pseudotumbol, s’aprofità per a fer enterraments. I els fossos, que a manera de pouets hi ha al voltant del despoblat, tant pogueren ser aljubs com fosses de soterrament, encara que els estudis s’inclinen, provisionalment, a favor a l’últim.

Més informaciómuseuprehistoriavalencia.es