Cultura

L’Ajuntament de l’Olleria, a través de la seua Regidoria de Cultura, vol oferir a tota la població una programació estable d’activitats culturals, utilitzant uns criteris de programació integradors, adreçats a tots els públics i àmbits de les arts escèniques per fer front a totes les demandes dels diferents col·lectius, així com dels ciutadans i ciutadanes.

La promoció de diferents grups o músics locals, és una de les línies en les que treballa la regidoria per donar eixida a les diferents manifestacions culturals del nostre municipi.

Des de la regidoria de Cultura, la Biblioteca i l’Arxiu Municipal estan portant-se a terme diferents projectes documentals com:

  • Projecte fotogràfic “Imatges per al Futur” on s’arrepleguen fotografies de diferents èpoques per tal d’escanejar-les, tornant els originals al seu propietaris, documentant les fotos i incloent-les a una base de dades que forma la història del nostre poble.
  • Projecte documental dels diferents “Llibres de Festes” on la finalitat és crear una base de dades dels mateixos i dels articles d’opinió que podem trobar als llibres.
  • Projecte de catalogació de les diferents peces de vidre per al futur Museu del Vidre a la Casa Santonja Palau dels Marau.
Biblioteca

 

Reserva d’espais culturals Teatre Goya i Teatre Cervantes.

Per a sol·licitar qualsevol d’estos dos espais cal presentar sol·licitud a l’Ajuntament i document SGAE.

Horari: De Dilluns a Divendres de 9 a 15 h.

Adreça: C/ Sant Tomàs, 2

Telèfon: 96 220 08 66

WhatsApp: 661 275 848

Correu: cij@lolleria.org