Economia i Hisenda

Per tal de poder mantenir l’activitat municipal, l’àrea d’Economia i Hisenda s’encarrega d’obtenir els recursos econòmics necessàris a través dels tributs i els impostos locals i de gestionar-los per tal d’aconseguir el funcionament òptim dels serveis depenents de l’Ajuntament. Així mateix, des d’aquest espai volem posar a l’abast de la població la informació que puga ser d’especial interés relacionada amb aquesta regidoria.

Tasques:

  • Elaboració dels pressupostos municipals anuals i presentació de previsions.
  • Desenvolupament i execució de polítiques de govern en matèria pressupostària i econòmica.
  • Gestió tributària i recaptatòria.
  • Administració eficient dels recursos.

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Dimarts de 11.00 h a 14.00 h

Cal concertar cita prèvia al

Telèfon: 96 220 06 01

o al mateix Ajuntament.