El SERVEF ofereix nous cursos formatius

El SERVEF ofereix nous cursos formatius

El SERVEF actualitza la previsió de cursos i ofereix fins a 17 tallers de diferents nivells formatius.

Per a poder accedir als cursos de nivells de qualificació professional 2 i 3 els alumnes hauran de complir alguns requisits com:

  1. Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per al nivell 2 o títol de Batxillerat per a nivell 3.
  2. Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al qual desitja accedir.
  3. Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 o d’un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 3.
  4. Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o de grau superior per al nivell 3, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
  5. Tindre superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
  6. Tindre les competències claus necessàries. (més informació en http://www.labora.gva.es/va/competencias-clave)

Per a més informació posar-se en contacte amb el SERVEF Ontinyent en l’avinguda Vicent Gironès Mora, 16, telèfon 96. 291 94 00.