Es convoca una borsa d’ocupació per a professorat de l’EPA

Es convoca una borsa d’ocupació per a professorat de l’EPA

L’Ajuntament de l’Olleria ha convocat un procés selectiu per crear una borsa de treball per a la cobertura de necessitats temporals del professorat del servei d’Ensenyament de Persones Adultes (EPA).

L’objectiu és poder cobrir amb caràcter temporal les vacants del personal laboral que presta els seus serveis en aquest centre, i que puguen produir-se per qualsevol causa, i així com poder atendre les necessitats  laborals de caràcter urgent que es consideren necessàries per a garantir el funcionament d’aquest servei municipal.