Escoles municipals

Escola de Futbol

És l’escola més nombrosa de totes i té com a objectiu bàsic dotar de coneixements tècnics i tàctics sobre la pràctica de futbol. L’escola té jugadors de totes les categories i va des de querubins fins juvenils, a més serveix de cantera per a l’equip sènior de futbol.

Activitats:

 • Partits durant els dissabtes de la temporada.
 • Tornejos d’estiu i en èpoques festives.
 • Entrenaments dos dies per semana en funció de la categoria.
 • Lloc: camp de futbol del Poliesportiu.

Escola Esportiva de Futbol Sala

Igualment a la resta d’escoles, és important dotar als alumnes de coneixements tècnics i tàctics en la pràctica del futbol sala. Per la importància de l’equip sènior de futbol sala de l’Olleria, és una de les escoles que més ha crescut. Les categories dels equips van des dels querubins fins els juvenils.

Activitats:

 • Partits durant tot l’any.
 • Tornejos a altres municipis.
 • Competicions comarcals i provincials.
 • Entrenaments dos dies per semana, una hora i mitja.
 • Lloc: Pavellons ‘La Solana’ i ‘El Ravalet’.

Escola Esportiva de Bàsket

Una altra de les escoles que més han crescut a la població és la de bàsket. Un dels objectius principals és que els alumnes gaudisquen de la pràctica de l’esport i l’adquisició dels coneixements pràctics.

Activitats:

 • Partits durant tot l’any.
 • Tornejos a altres municipis.
 • Entrenaments dos dies per semana, una hora i mitja, en funció de la categoria.
 • Lloc: Pavellons ‘La Solana’ i ‘El Ravalet’.

Escola Esportiva Municipal de Taekwondo

El taekwondo és un esport molt arrelat a l’Olleria. L’escola participa en competicions tant a nivell comarcal com autonòmic i internacional. A més, al poble també contem amb el Club de Taekwondo.

Activitats:

 • Exhibicions en gener- juny- octubre- desembre.
 • Examens cinturons.
 • Diverses competicions anuals.
 • Horari: dilluns, dimecres i divendres de 17.30 h a 20.30 h.
 • Lloc: Pavelló ‘La Solana’.

Escola Esportiva de Tenis

Es busca iniciar a tots els alumnes en este esport individual amb raqueta per a que poc a poc adquirisquen les tècniques d’esta pràctica. Els alumnes van des dels 5 anys fins els que participen en competicions de caracter amateur.

Activitats:

 • Partits durant tot l’any.
 • Participació en competicions locals.
 • Horari: dilluns, divendres de vesprada i dissabtes de matí.
 • Lloc: Poliesportiu Municipal.

Escola Esportiva de Natació

Esta escola busca iniciar els més joves en la pràctica de la natació en totes les seues modalitats així com el perfeccionament de les tècniques. L’escola es desenvolupa durant el mes de juliol i al seu càrrec hi ha 6 monitors. També es realitzen durant aquest mes classes d’aquaeròbic i aquagym.

Activitats:

 • Participació en competicions comarcals.
 • Horari: de dilluns a divendres, una hora durant el mes de juliol.
 • Lloc: Piscina Municipal d’Estiu.