Joventut

La regidoria de Joventut de l’Olleria té com a missió principal abordar les qüestions en esta matèria a nivell municipal i oferir a la gent jove de la població una atenció de qualitat. Volem posar al seu abast els recursos per a la creació d’associacions i organitzacions juvenils, poder-los orientar i assessorar en allò que necessiten, escoltar les seues propostes i crear uns plans de joventut que incloguen l’organització de tallers, activitats, jornades, concursos, exposicions,… que ens facen arribar els seus suggeriments i fomentar la col.laboració amb ells. En definitiva, treballem PER i AMB els joves de l’Olleria.

Programa d'actuació
 • Anàlisi de la joventut a nivell municipal.
 • Promoció del temps lliure creant dinàmiques positives cap a un oci creatiu i enriquidor.
 • Foment de l’associacionisme juvenil, de les iniciatives culturals realitzades per joves.
 • Treball i accés al món laboral.
 • Ampliació de les xarxes d’informació juvenil.
 • Promoció del turisme juvenil.
 • Desenvolupament de projectes destinats a joves amb edats compreses entre els 12 i els 18 anys.
Programes en marxa
 • Oci: turisme juvenil, oferta nocturna de cap de setmana alternativa,… tendint a un lleure creatiu i enriquidor.
 • Formació: laboral, educació per a la salut,…
 • Associacions: foment de l’associacionisme juvenil i de les iniciatives culturals realitzades per a joves.
 • Corresponsals: increment dels programes d’acció amb l’alumnat de l’IES a través del projecte de corresponsals juvenils.

T’escoltem

Centre d’Informació Juvenil

Ajuntament de l’Olleria

Carrer de Sant Tomàs, 2

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 15 h.

Telèfon: 96 220 08 66

Correu: cij@lolleria.org

T’interessa

CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT: http://cjcv.org/

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT: http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/va//index.html

INSTITUT DE LA JOVENTUT: http://www.injuve.es/ca