La Conselleria d’Habitatge publica la resolució de les ajudes al lloguer per a joves per al 2018

La Conselleria d’Habitatge publica la resolució de les ajudes al lloguer per a joves per al 2018

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha publicat la resolució de les ajudes convocades al Programa d’ajudes al lloguer per a joves per a l’exercici 2018.

L’import màxim de les ajudes a concedir era de 7.900.000 euros, amb la previsió que aquesta quantia global màxima de les ajudes a concedir puga incrementar-se a 21.820.000 euros, per als dos programes d’ajudes al lloguer, dels quals, els imports corresponents al Programa d’ajudes al lloguer per a joves són 4.485.000 euros finançats pel Ministeri de Foment i 2.061.000 euros a càrrec de la Generalitat Valenciana.

Per a l’abonament de la subvenció la part beneficiària haurà d’aportar la justificació del pagament del lloguer en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.