Nova oferta laboral d’auxiliar de geriatria

Nova oferta laboral d’auxiliar de geriatria

Nova oferta laboral d’auxiliar de geriatria. Es requereix persona amb Grau Mitjà en cures auxiliars d’infermeria, Grau Mitjà en atenció a persones en situació de dependència, o Certificat de professionalitat en atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

Les funcions a desenvolupar són assistir i cuidar als residents en les activitats de la vida diària que no puguen realitzar per si mateixos i efectuar treballs encaminats a la seua atenció personal i del seu entorn.

El termini d’inscripcions en l’oferta finalitza el proper 22 de juliol a les 14h.