Resultats del sorteig de la campanya “Compra a Casa 2019-2020”

Resultats del sorteig de la campanya “Compra a Casa 2019-2020”

Les paperetes amb els nombres agraciats, en original, hauran de ser presentades davant la Secretaria de l’Ajuntament de l’Olleria fins a les 15 hores del 17 de gener de 2020.

Transcorregut aquest termini sense que s’haguera presentat en forma el nombre extret pel seu posseïdor, aquest quedarà sense validesa.

Els primers 40 premis de 120 euros i els 2 últims de 300 euros.

Guanyadors Compra a casa 2019-2020