S’obri el termini per sol·licitar un despatx en el Viver d’Empreses de l’Espai IDEO

S’obri el termini per sol·licitar un despatx en el Viver d’Empreses de l’Espai IDEO

La Regidoria de Promoció Econòmica ha obert el termini per sol·licitar un espai en la zona del Viver d’Empreses de l’Espai IDEO. En aquests moments hi ha disponibles dos despatxos de diferents dimensions i ubicació, un de 42 euros al mes i un altre de 60 euros al mes.

Les persones o empreses interessades poden presentar la seua sol·licitud abans del 30 de juliol al registre d’entrada de l’Ajuntament de l’Olleria. A més, cal adjuntar la següent documentació requerida:

  • DNI del promotor o CIF de l’empresa
  • Currículum Vitae del promotor
  • Pla d’Empresa (objectius, recursos humans, tècnics i econòmics, estudi de viabilitat econòmica, compte de resultats)
  • Declaració responsable comprometent-se a donar-se d’alta d’empresa o en règim autònom en un termini que no supere els sis mesos, des de la signatura del contracte.
  • Escriptura de constitució degudament registrada (per als casos de societats) i alta de règim especial de treballadors autònoms (per a les persones físiques).
  • Declaració censal d’alta en el cens d’Obligacions Tributàries o en cens que el substitueix (model 036)

A l’AODL de l’Ajuntament trobaran tota la informació necessària, també enviant un correu electrònic a adl@lolleria.org o cridant al telèfon 607 547 643.