Tres noves ofertes de treball per al tractament d’aigües i peó de magatzem

Tres noves ofertes de treball per al tractament d’aigües i peó de magatzem

S’han publicat tres noves ofertes de treball a l’Olleria. La primera d’elles d’operador de plantes depuradores d’aigües residuals per a la qual no es requereixen estudis però es valorarà la formació professional de grau mitjà. Les funcions que es desenvoluparan són assegurar el correcte funcionament de la instal·lació d’acord amb els procediments establits, supervisar i controlar els diferents paràmetres per al correcte desenvolupament dels processos, i treballs de conservació, neteja, jardineria menor, manteniment, lubricació, greixatge i pintura destinats a mantenir en perfecte estat de funcionament i de presència tant dels equips com de les instal·lacions.

Quant a l’oferta de tècnic/a de manteniment d’equips de tractament d’aigua es necessita una persona per a realitzar tots aquells serveis correctius, preventius i instal·lacions, i qualsevol treball indicat pel responsable, la realització de proves en plantes pilots i treballs I+D+i, manteniments preventius industrials complint amb les seues fulles cheking, i realització d’instal·lacions i posada en marxa dels equips fabricats.

La tercera de les ofertes de treball és per a peó de magatzem. Es necessita una persona entre 25 i 45 anys amb experiència en tasques de magatzem, disponibilitat immediata i vehicle propi per a realitzar tasques de càrrega i descàrrega de mercaderies i preparació d’encomandes nacionals i internacionals

El termini d’inscripcions en les ofertes finalitza el proper divendres 22 de febrer a les 14h.