ÚLTIMS DIES PER A SOL·LICITAR EL PAGAMENT DELS IMPOSTOS DE MANERA FRACCIONADA I SENSE INTERESSOS

ÚLTIMS DIES PER A SOL·LICITAR EL PAGAMENT DELS IMPOSTOS DE MANERA FRACCIONADA I SENSE INTERESSOS

Si els impostos de l’IBI, rodatge de vehicles, recollida de residus i guals sumen més de 200 euros en el cas de les persones físiques i més de 700 euros en el cas d’empreses, ja es pot sol·licitar el pagament d’aquests de manera fraccionada en 10 mensualitats i sense interessos. Aquesta possibilitat començarà a aplicar-se a partir del 2020, i per tant, els pagaments es farien entre els mesos de febrer i novembre.

Des de la Regidoria d’Economia han considerat oportú continuar augmentant les possibilitats perquè la ciutadania puga pagar els seus impostos a l’ajuntament.

Aquest servei es pot sol·licitar abans del 30 de novembre a l’Oficina de Recaptació.

compte-10-web